Zrealizowane prace oraz dysertacje

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych:


dr hab. Sylwia Bródka

 1. Obszary ciemnego nieba oraz ich znaczenie w ochronie krajobrazu w Polsce.
 2. Zielona infrastruktura w Lizbonie oraz jej funkcje ekologiczne i społeczne.
 3. Uwarunkowania i kierunki rozwoju fotowoltaiki w Polsce oraz ich społeczna ocena.
 4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie kopalni w Złotym Stoku.
 5. Problemy ochrony środowiska w gminie Tarnowo Podgórne.
 6. Charakterystyka obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim.
 7. Ekologiczne funkcje lasów na tle ich gospodarczego wykorzystania na przykładzie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.
 8. Analiza uwarunkowań przyrodniczych dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach: Kleczew, Krzymów i Ślesin.
 9. Wybrane aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym w gminie Blizanów.
 10. Walory środowiska przyrodniczego Doliny Cybiny oraz ich wykorzystanie dla potrzeb turystyki i rekreacji.

dr Marta Kubacka

 1. Środowisko jako przestrzeń. Wpływ infrastruktury drogowej na stan krajobrazu w gminie Niechlów, województwo dolnośląskie w latach 2010-2020.
 2. Analiza przemian krajobrazowych w wybranych obszarach zurbanizowanych.
 3. Problem gospodarki odpadami a ochrona środowiska w gminie Mosina.
 4. Zastosowanie systemów informacji geograficznej w identyfikacji zagrożenia występowania zjawiska suszy w gminie Włodawa.
 5. Podatność siedlisk leśnych na degradację antropogeniczną w gminie Sławoborze.
 6. Zarządzanie siecią ekologiczną na przykładzie obszarów Natura 2000 ,,Dąbrowy Krotoszyńskie” oraz ,,Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej”.
 7. Systemy Informacji Przestrzennej – studium porównawcze gmin na terenie powiatu nowotomyskiego.
 8. Aktualizacja bazy danych obiektów antropogenicznych w gminie Ryczywół.
 9. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Nadleśnictwie Kłodawa.
 10. Świadomość ekologiczna mieszkańców Rosnówka (otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego).