Projekty naukowe oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym